maandag 4 september 2017

UNIFOR, grootste vakbond in de private sector in Canada, neemt BDS op

Aldus een bericht van Sheri Shefa op 31/8/17 in de CJN (Canadian Jewish News) over het in augustus gehouden UNIFOR-congres, zie verder
http://www.cjnews.com/news/canada/unifor-canadas-largest-private-sector-union-adopts-bds-motion

UNIFOR heeft meer dan 310.000 leden. De resolutie maakte deel uit van het thema 'Solidarity for a better world' .

woensdag 30 augustus 2017

VN moet lijst opstellen van bedrijven die medeplichtig zijn aan 'de bezetting'

Aldus een artikel (UN must name and shame settlement profiteers) in de blog van Adri Nieuwhof d.d. 29/8/2017 in Electronic Intifada.
https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/un-must-name-and-shame-settlement-profiteers?

De VN-mensenrechtencommissie besloot al in 2016 tot zo'n lijst.

donderdag 17 augustus 2017

Apartheid, fascism – but mostly colonialism

  Written by Michel Warschawski
Photo: Israeli demolition, by the Wadi Hilweh Information Center, January 2015
Struggling against Israel as a fascist or apartheid state must be a part of an anti-colonial struggle that Jews themselves participate in.

This article was written in response to Israel: Fascism or Apartheid? by Eli Aminov. 
Fascism, apartheid
....................................
Further 
http://www.alternativenews.org/index.php/comment/151-apartheid-fascism-but-mostly-colonialism

woensdag 16 augustus 2017

World Day for Decent Work October 7, 2017

Decent Work kan niet onder bezetting, natuurlijk:

Van: ITUC Press [mailto:press@ituc-csi.org] 
Verzonden: woensdag 16 augustus 2017 14:42
Aan: ITUC Online
Onderwerp: World Day for Decent Work October 7, 2017 - End Corporate Greed: The World Needs a Pay Rise - ITUC OnLine

INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION 
ITUC OnLine   

World Day for Decent Work October 7, 2017
End Corporate Greed: The World Needs a Pay Rise
This year marks the 10th anniversary of the World Day for Decent Work (WDDW), which will fall on 7 October. Millions of people have taken part in WDDW events since 2008.
  • Since 2015, the richest 1% has owned more wealth than the rest of the planet (Oxfam).
  • 71% of people say governments should work towards a pay rise for workers (ITUC Global Poll 2017).
  • 80% of people say the minimum wage in their country is too low (ITUC Global Poll 2017).
This year marks the 10th anniversary of the World Day for Decent Work (WDDW), which will fall on 7 October. Millions of people have taken part in WDDW events since 2008, and this year will also be a day for global mobilisation : all the trade unions in the world will stand up for decent work. Decent work must be at the centre of government actions to bring back economic growth and build a new global economy that puts people first. No action is too big or too small for the World Day for Decent Work - i.e. a table discussion, a huge demonstration, a protest letter, a flash mob action or something completely different. This year, the global focus is on the world struggle for living minimum wages and a pay rise for all workers. Governments should heed the call from working women and men for decent wages, safe and secure jobs, and an end to greedy corporations setting the rules of the economy. This means ensuring that minimum wage-floors must be enough to ensure a decent standard of living, and that all workers must have the right to join a union and bargain collectively.

This year, October 7 falls on a Saturday, which means that some organisations may decide to hold events during the week before or after.
Whatever topics your organisation chooses for the World Day for Decent Work activities, please keep us informed by sending your information to wddw@ituc-csi.org. If you have any questions, please also email to this address.
We will shortly provide further updates on materials you can use for the World Day, social media and website information, including examples of activities planned by different organisations.

The ITUC represents 181 million workers in 163 countries and territories and has 340 national affiliates. 
For more information, please contact the ITUC Press Department on +32 2 224 03 52 or mailto:press@ituc-csi.org 

---

woensdag 19 juli 2017

Palestijnse civil society maant Strafhof tot tempo met onderzoek

Vandaag dienen 550 Palestijnse burgers, vakbonden en maatschappelijke organisaties een klacht in bij het Internationaal Strafhof. Doel is om het zich daar voortslepende onderzoek naar Israëlische misdaden tot leven te wekken. Het voortschreidende karakter van die misdaden vereist dat tempo wordt gemaakt.


Het Internationaal Strafhof in Den Haag.ICC 
Vanmiddag om 15.00 uur neemt de aanklager van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) een klacht in ontvangst van een collectief van vijfhonderd burgers en vijftig vakbonden en maatschappelijke organisaties, die samen representatief zijn voor de Palestijnse civil society. De klacht werd samengesteld door de Orde van Advocaten in Gaza, in samenwerking met een groep internationaal juristen. Een afvaardiging van de belanghebbenden is met hun juristen in Den Haag om de klacht in te dienen.
De klacht heeft betrekking op drie Israëlische misdaden: de blokkade van Gaza, de kolonisering van Palestina, en de militaire campagne van zomer 2014 – culminerend in de 51 dagen durende aanval op de Gazastrook. De klagers zullen het ICC bewijsmateriaal ter beschikking stellen van de Israëlische misdaden.

Vertraging onderzoek kost Palestijnse levens

Als vertegenwoordigers van de burgermaatschappij zijn de klagers zich bewust dat zij geen formele aanklacht kunnen indienen; dat is voorbehouden aan staten. Hun klacht heeft dan ook een ander doel; ze beoogt het lopende ‘verkennende onderzoek naar Palestina’ tot leven te wekken. Tot dat onderzoek werd – na jarenlang getreuzel en een Israëlische obstructiecampagne – door het ICC op 16 januari 2015 besloten op grond van formele verzoeken van de Palestijnse Autoriteit (PA). In zo’n verkennend onderzoek verzamelt de aanklager bewijs, om zich op bais daarvan te kunnen uitspreken over de noodzaak van een formeel onderzoek.
Deze verkenning sleept zich – ondanks het overvloedig aanwezige bewijs – in een slakkengang voort. In het laatste voortgangsverslag rapporteerde het ICC in november 2016 – na 22 maanden onderzoek – slechts dat het verzamelde bewijs wordt geanalyseerd om tot een oordeel te komen. De indruk bestaat dat externe tegenwerking de oorzaak is voor de slow motion-aanpak. Zo werd een in Nederland woonachtige juriste van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq, belast met het documenteren van het verkennende onderzoek, maandenlang ernstig bedreigd.


Advocaten van de Palestijnse delegatie tijdens de persconferentie In Den Haag.The Rights Forum

De klagers willen met hun actie een eind maken aan de vertraging en het besluit van het Strafhof bespoedigen om tot een volwaardig onderzoek over te gaan. Daartoe zal vandaag ten overstaan van de aanklager onweerlegbaar bewijs worden gepresenteerd voor de misdaden waarvoor Israël wordt aangeklaagd. De klagers beroepen zich bij hun actie op het feit dat de Israëlische misdaden tot de dag van vandaag ongestraft kunnen voortduren, en dat een veroordeling door het Strafhof in dat opzicht urgent is. Vertraging kost mensenlevens.

Krachtig signaal aan Palestijnse Autoriteit en Israël

De actie van de klagers is een nieuw teken dat de Palestijnse civil society zich niets meer gelegen laat liggen aan de ineffectiviteit van de PA, en haar belangen in eigen hand neemt. De PA wordt verweten genoegen te hebben genomen met de huidige verkenning, zonder ooit een harde aanklacht te hebben ingediend. Keer op keer blijkt dat de staat andere belangen nastreeft dan zijn bevolking. En keer op keer wijzen onderzoeken op het enorme gebrek aan vertrouwen dat de PA, en met name zijn president Mahmud Abbas, nog onder de Palestijnen geniet.
De actie houdt ook een stevig statement aan het adres van Israël in: het vervolgen of opsluiten van Palestijnse leiders en burgers, noch het corrumperen van Abbas en zijn PA, zal de Palestijnen weerhouden hun legitieme rechten na te streven. Verleden maand werd stilgestaan bij het feit dat Israël Palestina dit jaar een halve eeuw bezet houdt. Die bizarre mijlpaal is niet vrijblijvend, maar een markering van verandering die nu moet plaatsvinden, met als kern dat van business as usual niet langer sprake kan zijn. Dat was vorige maand de boodschap achter de hulproep van de Palestijnse christenen. En dat is vandaag de boodschap aan het Strafhof.

vrijdag 14 juli 2017

FNV Internationaal/Europa nieuwsbrief 13 juli 2017: Internationale afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen

.......

INTERNATIONAAL

Internationale afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO is een groep van 35 ontwikkelde landen. De OESO adviseert op het gebied van economische ontwikkeling en zet standaarden die gaan over sociaal en duurzaam ondernemen. De lidstaten worden geacht ondernemingen die in hun landen gevestigd zijn, daaraan te houden.  Vakbonden zijn betrokken doordat zij samen optrekken in TUAC, de Trade Union Advisory Committee (adviescomité van de vakbonden bij OESO).

OESO-richtlijnen  
De OESO-richtlijnen voor multinationals vormen een belangrijk kader voor al het internationale MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) werk waar de FNV in en buiten Nederland bij betrokken is. Als bedrijven deze richtlijnen schenden, dan kan er een klacht worden ingediend bij een speciaal hiervoor ingericht meldpunt.  De OESO organiseert in de week van 26 tot 29 juni 2017 een hele week over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vakbondscampagnes  
Beleidsadviseur Lucia van Westerlaak vertegenwoordigt de FNV daar. Zij sprak op woensdag 28 juni over hoe en waarover vakbonden campagne voeren, hoe belangrijk dat is en dat een bemiddeling vanwege een klacht tegen bedrijven, geen reden mag zijn om het campagne voeren te willen beperken.

IMVO-convenanten  
Ook voerde zij het woord over IMVO-convenanten die in Nederland in ontwikkeling zijn. Hierin staan sectorale afspraken met branches, overheden en ngo's (niet-gouvermentele organisaties, organisaties die geen overheden vertegenwoordigen) zoals Oxfam over hoe het schenden van mensen- en arbeidsrechten door bedrijven moet worden voorkomen, ook als het gaat om hun toeleveranciers hier en elders in de wereld. De OESO is gevraagd om de afspraken en de uitvoering ervan te helpen bewaken en om andere landen op te roepen een soortgelijk instrument te ontwikkelen.

.........

woensdag 5 juli 2017

ITUC statement on 50 years of occupation (of the Westbank including East-Jerusalem and the Gazastrip)


ITUC statement on 50 years of occupation


Palestine: 50 Years of Occupation a Stain on Human History

This week marks 50 years of Israel’s occupation of Palestine, in violation of international law. Three generations of Palestinians have now suffered under the occupation, which continues to flagrantly deny their fundamental rights and deprives them of the opportunity to build better lives for themselves and for coming generations.
In the words of United Nations Secretary-General António Guterres, the continued occupation is “an unmistakable message to generations of Palestinians that their dream of statehood is destined to remain just that: a dream; and to Israelis that their desire for peace, security and regional recognition remains unattainable.
“Generation after generation of Palestinians have been compelled to grow up and live in ever more crowded refugee camps, many in abject poverty, and with little or no prospect of a better life for their children. Continued settlement construction and expansion, violence and incitement, and the illicit arms build-up and militant activity in Gaza risk creating a one-state reality that is incompatible with realising the legitimate national and historic aspirations of both peoples.”
The ITUC calls on the international community to renew efforts to bring Israel to the negotiating table to end the occupation and to realise a two-state solution according to the 4 June 1967 borders in line with the relevant United Nations Resolutions. The ITUC also demands the removal of all the illegal settlements, and reiterates that economic relations with the settlements sustains their existence in violation of international law. The only way to ensure peaceful co-existence of two sovereign states is through negotiation, and it is incumbent on governments around the world to do all in their power to bring that about.
Source: ITUC